Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, 11 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 11 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.


W programie spotkania m.in.:

 •     Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
      -  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw,
      -  Inteligentne Specjalizacje,
      -  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców,
      -  formy wsparcia,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
      -  Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne,
      -  Działanie 2.3. Aktywność eksportowa,
      -  pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP,
         inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
      -  krajowe Programy Operacyjne,
      -  instrumenty finansowe,
      -  Powiatowe Urzędy Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.


Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 9 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie