Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”, 4 kwietnia
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 4 kwietnia 2017r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie komputera.

W programie szkolenia m.in. omówienie:
 • zasad aplikowania o środki europejskie;
 • planowanie projektu - definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
 • rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich - zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
 • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
 • praca z generatorem wniosków aplikacyjnych.


Miejsce i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-14:15 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni, przy ul. 10 lutego 24 (I piętro, sala 107).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06 do dnia 31 marca 2017 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie