Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, szkolenie w Słupsku, 26 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty
 • Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:
  • Ustawa wdrożeniowa – aktualizacja
  • Kwalifikowalność wydatków – wytyczne horyzontalne
 • Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
 • Zasady kontroli projektów
 • Informacja i promocja
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 25 października 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.


Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie