Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rekrutacja została zamknięta na spotkanie informacyjne organizowane 19 stycznia - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Konkurs 2.2.1 „Inwestycje Profilowane- wsparcie dotacyjne”

Została zamknięta rekrutacja na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”.


W programie spotkania m.in.:
Zagadnienia związane z konkursem 2.2.1 „Inwestycje Profilowane  - wsparcie dotacyjne”:

 • typy beneficjentów;
 • preferowane projekty;
 • poziom dofinansowania;
 • kwalifikowalność  wydatków;
 • pomoc publiczna w projektach;
 • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
 • kryteria oceny projektów;

wybór projektów i podpisanie umów.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2017r. w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 472 D (Bud. Olivia Six, piętro 12), w godz.10.00-12.00, sala 12.13.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu było przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie