Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2019 roku”, 13 grudnia spotkania informacyjne w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 13 grudnia 2018 r. poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz krajowych Programów Operacyjnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie instytucje planujące realizację nowych projektów w 2019 roku. W szczególności zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, IOB, instytucje rynku pracy oraz instytucje integracji i pomocy społecznej.  

W programie spotkania m.in.:

 • Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – omówienie planowanych terminów ogłoszenia naborów oraz typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie
 • Planowane terminy naborów w ramach krajowych Programów Operacyjnych - przegląd wybranych naborów wniosków na 2019 rok w najważniejszych obszarach wsparcia, m.in. wsparcie osób młodych, innowacje społeczne i ochrona środowiska  
 • Fundusze Europejskie na samozatrudnienie - omówienie założeń planowanego konkursu w ramach
  Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020
 • Gdzie szukać przydatnych informacji - źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin spotkania:

 • Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 12 grudnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Szczegółowy program spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie:

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-fundusze-europejskie-nabory-wnioskow-w-2019-roku-

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie