Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

"Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na lata 2021-2027”, bezpłatny webinar 27 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

Podczas webinarium omówiony zostanie stan prac programów międzynarodowych takich jak:  

 • Program Horyzont Europa 2021-2027
 • Program dla zdrowia EU4HEALTH 2021-2027
 • Program LIFE 2021-2027
 • CEF 2021-2027 (Instrument „Łącząc Europę”)
 • Program Erasmus + 2021-2027
 • Program Kreatywna Europa 2021-2027
 • Programy Interreg na lata 2021-2027, m.in. Program Południowy Bałtyk, Program Polska – Rosja 

Program Region Morza Bałtyckiego, Program Europa Środkowa, Interreg Europa.


Miejsce i termin webinarium:

 • Webinarium odbędzie się 27 maja 2021r., w godz. 11:00 - 12:00  za pośrednictwem platformy Zoom

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 26 maja 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. 

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 27 maja 2021r. 

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie