Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

"Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, spotkanie informacyjne 12 lutego 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

 
W programie spotkania omówienie m.in. 

 • dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia 
 • w ramach dostępnych programów unijnych; 
 • dotacje na uzbrojenie terenu, wybudowanie zakładu lub obiektu magazynowego;
 • bezpłatne szkolenia/kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników; 
 • dotacje na sprzedaż produktów i usług na rynki zagraniczne;
 • wsparcie na stworzenie stanowisk pracy;
 • możliwości zatrudnienia cudzoziemców;
 • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.


Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę 12 lutego 2020 r. (godz. 10-13:00) 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, I p. sala Rady Gminy

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 10 lutego 2020 roku. 


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie