Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Konkurs Pomorski Lider Innowacji był realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Uzupełnienie i Plan Działań” współfinansowanego ze środków 6.Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Naszymi partnerami byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Centrum Techniki Okrętowej S. A., Strahclyde European Partnership Ltd.(Szkocja) oraz RTC North Ltd (Wielka Brytania).
Odbyły się dwie edycje konkursu:

 

 

Celem obydwu konkursów było promowanie przedsiębiorstw innowacyjnych wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, produktowe i procesowe. Ponadto ważnym celem było wskazanie korzyści wynikających ze współpracy sektora naukowego z prywatnym. Realizacja konkursów zakładała upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz zachęcenie pomorskich przedsiębiorców do inwestowania w rozwój firmy poprzez innowacje.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie