Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

20046 wejść
2019.06.25 15:56

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

Studium Zamówienia Publiczne w praktyce

Celem studium jest poznanie od praktycznej strony zasad stosowania Prawa Zamówień Publicznych i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy, zarówno od strony przygotowywania przetargów, stosowania przepisów oraz od strony Wykonawcy startującego w przetargu. 
 
Uczestnicy:
Studium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych. Adresatami są osoby, które ze względu na piastowane stanowisko mają do czynienia z zamówieniami publicznymi zarówno od strony Zamawiającego jak i od strony Wykonawcy. 
 
Zakres tematyczny:
Obejmuje 84 godzin zajęć (VII zjazdów) z naciskiem na warsztaty, prowadzone przez ekspertów praktyków z doświadczeniem, którzy na codzień zajmują się zamówieniami publicznymi.  
1.    Wprowadzenie  i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.    Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3.    Postępowanie o zamówienie publiczne – jak je przeprowadzić?
4.    Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5.    Umowy w sprawie zamówień publicznych i wynikające z nich zobowiązania
6.    Zamówienia publiczne od strony Wykonawcy, w tym zagadnienia z zakresu robót budowlanych
7.    Pozostałe tryby udzielania zamówień – zasada konkurencyjności  w projektach UE, zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro
8.    Sprawozdawczość i kontrola zamówień publicznych, orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych

  Korzyści dla uczestników:
•    Umiejętność poruszania się w przepisach zamówień publicznych
•    Możliwość konsultowania na bieżąco z ekspertami poszczególnych zagadnień i problemów,
•    Umiejętność przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
•    Zapoznanie się z przepisami zamówień publicznych, zarówno w prawodawstwie polskim oraz unijnym,
•    Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy przy zamówieniach publicznych,
•    Możliwość nawiązania kontaktów i dyskusji z ekspertami - praktykami, którzy na co dzień zajmują się tematyką zamówień publicznych


Metody pracy:
Zajęcia prowadzone są różnymi metodami pracy z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywaną podczas zajęć.


Terminy zajęć:

Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w okresie październik 2018 r. – luty 2019 r. w piątki (16.30 – 20.00) i w soboty (9.00-18.00). Razem 84 godzin zajęć podczas 7 zjazdów. 
Pierwsze zajęcia 12 października 2018 r.    
 

Certyfikat:
Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia Studium Zamówienia Publiczne. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Studium jest udział w co najmniej 80% zajęć oraz zdanie testu zaliczeniowego.


Eksperci:
Zajęcia Studium prowadzone są przez ekspertów, którzy są specjalistami z zakresu zamówień publicznych posiadający wiedzę praktyczną.
Wśród specjalistów prowadzących poprzednie edycje byli m.in.:
Hanna Has – trener zamówień publicznych figurująca na wszystkich listach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od początku 1995r.
Ewa Walaszczyk – ekspert i wykładowca w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Kierownik Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej.
Paweł Nowicki - radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego UE, w szczególności zamówień publicznych.


Koszt szkolenia:
Dla osób zgłaszających się do 31 sierpnia 2018r.:
3600 zł netto (+ VAT)
Dla osób zgłaszających się po 31 sierpnia 2018r.:
3900 zł netto (+ VAT)* **
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
* istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
w 2 ratach po 1950zł netto
w 3 ratach po 1300zł netto
 

Cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzony cykl szkoleń, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe oraz przerwy na lunch podczas zajęć sobotnich
 
Rekrutacja:
Warunkiem udziału w studium jest przesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 58 32 33 200 lub skan na e-mail: szkolenia@arp.gda.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn niezależnych od niego. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje data przesłania formularza zgłoszeniowego.
 
ZGŁASZAM SIĘ NA STUDIUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE>>>

Kontakt: 
Karolina Kwiatkowska, Tel.: 58 32 33 113, e-mail: karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl    

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego