Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)
Struktura Działu RIF

Pion Kontraktowania
Do zadań pionu należy:

 • Obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w szczególności:
 • przyjmowanie wniosków o dotację,
 • organizacja procesu oceny wniosków,
 • ocena wniosków
 • przygotowywanie i podpisywanie umów o udzielenie dotacji.


Pion Wdrażania
Do zadań pionu należy:

 • Obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w szczególności:
  • rozliczanie udzielonych dotacji,
  • prowadzenie działań z zakresu sprawozdawczości i analiz.
 • Monitoring i kontrola realizacji umów o dotację, w szczególności:
  • kontrole na miejscu,
  • kontrole trwałości.


Sekcja Organizacji Systemu i Wdrażania Inicjatywy JESSICA

 • Organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wsparcia, w szczególności:
  • opracowywaniem i koordynacją tworzenia dokumentów wykonawczych na poziomie IP,
  • obsługą kontroli zewnętrznych,
  • obsługą protestów,
  • prowadzenie działań z zakresu sprawozdawczości i analiz,
  • identyfikacją Projektów Miejskich kwalifikujących się do udzielenia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA,
  • organizowaniem spotkań informacyjnych dla Inwestorów w ramach Inicjatywy Jessica,
  • przyjmowaniem wniosków o udzielenie pożyczki oraz dokonywanie oceny kwalifikowalności Projektu Miejskiego zgodnie z wymogami RPO WP,
  • współpracą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie