Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Daily Management, czyli angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach Wizualnego Zarządzania Wynikami - 4 marca

Czy znacie sytuacje, kiedy menedżer, dowiadując się o gorszym wyniku lub problemie, pomyśli lub głośno zapyta: „dlaczego nikt wcześniej nie zareagował?” „Dlaczego o tym nie wiedziałem?” „Dlaczego widzę to dopiero w raporcie, kiedy już za późno na szybką reakcję? Wreszcie: „dlaczego moi pracownicy sami nie rozwiązali tego problemu, choć potrafią? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że z powodu braku Daily Management nikt nie widział potrzeby zajęcia się problemem („bo zawsze tak było”) lub nie został zmotywowany do jego rozwiązania. A być może problemu nawet nie zauważył.

Daily Management (Wizualne Zarządzanie Wynikami) zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania.

Celem spotkania jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego współuczestniczenia, dyskusji, wyrażania swoich wątpliwości i współtworzenia rozwiązań.

 

Termin spotkania: 4 marca 2020, godz. 17.30

Olivia Business Centre, budynek Six, piętro 12, sala 12.13

Uwaga! Wstęp wolny, wymagana rejestracja

 

Sylwetka prowadzącego:

Andrzej Biziuk – trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu Wizualnego Zarządzania Wynikami, zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów, programów sugestii pracowniczych oraz treningu trenerów. Obecnie wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający w LeanQ Team sp. z o.o. – firmie doradczo-wdrożeniowej z zakresu doskonałości operacyjnej. Wcześniej dyrektor handlowy, szef zespołu trenerów oraz dyrektor zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych. Współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji, wykładowca na studiach podyplomowych PG i WSB z zakresu Lean Management.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Daily Management,
czyli angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach Wizualnego Zarządzania Wynikami

*
 
*
 
 
 
*
 
*
 
 
*
 
 
 
*
 
 1. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 2. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych zawartą w Polityce prywatności ARP SA umieszczoną na stronie ARP SA i przekazaną mi w formie pisemnej, w szczególności wiadomym mi jest, że:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472, zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Administrator pozyskane dane osobowe (w postaci wizerunku) może przenieść na inne podmioty bezpłatnie prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie popularyzacji organizowanych działań;
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 5. Udzielający zgody posiada prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres od daty wyrażenia zgody do dnia usunięcia wizerunku z nośników ARP SA z inicjatywy własnej Administratora (zgoda jest udzielana bezterminowo).

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie