Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020, Słupsk, 31 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”.

W programie spotkania m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020.
 • Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 2.2.1. RPO WP „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”:
  • typy beneficjentów;
  • typy projektów;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)., w godz. 11:00 – 13:15.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku,
tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2017-01-11

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie