Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

fax: +48 58 32 33 200
www.arp.gda.pl


Katarzyna Matuszak
Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości
+48 58 32 33 135
+48 58 32 33 100
katarzyna.matuszak@arp.gda.pl


SEKCJA PROJEKTOWA


Emilia Drozd - Kochanowicz
Kierownik Sekcji Projektowej
+48 58 32 33 201
+48 58 32 33 100
emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Karolina Freda-Jędrzejewska
Projekt innowacyjny MURSK
+ 48 58 32 33 145
+ 48 58 32 33 100
karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

Monika Dmitrzak
+48 58 32 33 203
monika.dmitrzak@arp.gda.pl

Łukasz Rokicki
Asystent
+48 58 32 33 203
lukasz.rokicki@arp.gda.pl

Katarzyna Moszczyńska
tel. +48 58 32 33 143
e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Marta Moczkowska
tel. +48 58 32 33 253
e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl


SEKCJA USŁUG INFORMACYJNYCH

Katarzyna Laskowska
Koordynator Sekcji Usług Informacyjnych
+ 48 58 32 33 228
+ 48 58 32 33 100
katarzyna.laskowska@arp.gda.pl

Katarzyna Glanc-Tarczewska
Punkt Konsultacyjny
+ 48 58 32 33 222
+ 48 58 32 33 100
katarzyna.glanc-tarczewska@arp.gda.pl

Łukasz Narloch
Punkt Konsultacyjny
+48 58 32 33 139
lukasz.narloch@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie