Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

7600 wejść
2018.06.22 13:34

Data

24.06.2018

Galeria

Baner

Jak pracować z KPA- praktyczne warsztaty

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:

Poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania KPA w praktyce. Udział w szkoleniu pozwoli uzyskać odpowiedź na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu ww. tematyki, w szczególności dotyczących:
• Zapoznania uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
• Analizy zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
• Praktycznego przedstawienia uczestnikom, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.
 

Zakres tematyczny szkolenia (program):

1. Sprawa administracyjna – analiza kazusu z zakresu dopuszczalności drogi ogólnego postępowania administracyjnego
2. Zasady postępowania administracyjnego – analiza kazusu dotyczącego zasady przekonywania
3. Organ prowadzący postępowanie administracyjne – właściwość i wyłączenia.
4. Strony i podmioty na prawach strony – analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych.
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym.
6. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym (doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej- e-doręczenia).
7. Wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym.
8. Protokoły i adnotacje.
9. Prowadzenie postępowania administracyjnego – wszczęcie postępowania administracyjnego.
10. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
      Rola decyzji administracyjnej z uwzględnieniem decyzji wydanej w formie dokumentu  elektronicznego.
11. Zasada praworządności i prawdy obiektywnej.
12. Zasada trwałości decyzji administracyjnych.
13. Doręczanie pism osobom przebywającym poza granicami kraju.
14. Przeglądanie akt sprawy administracyjnej.
15. Tryb odwoławczy.
16. Uchylanie i zmiana decyzji administracyjnych.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sektora administracji publicznej (w tym samorządowej), w szczególności dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie postanowień lub decyzji w imieniu organów administracji.

Metody dydaktyczne:

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne metody prowadzenia zajęć, w tym interaktywny wykład, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków oraz warsztaty.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego