Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«sierpień 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

8074 wejść
2018.08.13 15:54

Data

15.08.2018

Galeria

Baner

Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

 

Zgodnie z art. 943 § 1 KP, jednym z obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Istotą walki z tym zjawiskiem jest uświadamianie zagrożeń, jakie rodzi ono dla osób, które stają się ofiarami działań mobberów, potencjalnych sprawców, którymi mogą być zarówno zwierzchnicy, jak i współpracownicy, a także wynikających z tego zagrożeń dla pracodawców.  Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi, w szczególności szkoląc pracowników – informując o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy też stosując procedury, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.
 

Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii. Uczestnicy zapoznają się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczą się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Dowiedzą się również jak radzić sobie w sytuacjach wystąpienia mobbingu.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Moduł I

1. Istota, pojęcie i zakres mobbingu.
2. Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne).
3. Klasyfikacja mobberów.
4. Ofiary i sprawcy mobbingu.
5. Typowe działania mobbingowe.

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji: 
mobbing relacji przełożony – podwładny, mobbing relacji podwładny – przełożony, mobbing pomiędzy współpracownikami.

Moduł II

1. Konflikt i stres jako źródło mobbingu.
2. Czym jest a czym nie jest mobbing.
3. Egzekwowanie obowiązków pracowniczych a mobbing.
4. Mediacja przełożonego jako źródło zakończenia konfliktu.
5. Zachowania asertywne.

Odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu. Główne zasady zarządzania konfliktem a reagowanie na mobbing. Zarządzanie personelem bez mobbingu - różnice między mobbowaniem a dyscyplinowaniem pracowników. Niepożądane style kierowania. Podstawowe błędy w zarządzaniu sprzyjające powstawaniu mobbingu. Mechanizmy obronne. Przykłady zachowań pożądanych w najczęściej spotykanych sytuacjach mobbingowych.

Moduł III

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy.
2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zapobiegania mobbingowi.
3. Wpływ mobbingu na organizację.
4. Mobbing a odpowiedzialność karna.

Definicja mobbingu w Kodeksie Pracy. Wpływ mobbingu na organizację: skutki finansowe, skutki w sferze personalnej, skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa, skutki organizacyjne dla pracowników, skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej. Główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w organizacji. Odpowiedzialność pracodawcy na dopuszczenie wystąpienia mobbingu. Odpowiedzialność sprawcy mobbingu. Roszczenia przysługujące pokrzywdzonemu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, angażujący wszystkich uczestników. Prowadzone będą aktywnymi metodami, tj. case study, ćwiczenia, scenki, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusje moderowane, pokazy slajdów. Oparte będą na bardzo praktycznym podejściu do omawianych tematów i symulacji rzeczywistych sytuacji zawodowych.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl​

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego