Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«sierpień 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

10328 wejść
2018.08.13 15:54

Data

15.08.2018

Galeria

Baner

Komunikacja wewnętrzna w urzędzie

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy w następującym zakresie:
• umiejętność wpływu na pozytywne emocje drugiej strony
• umiejętność wyrażania swoich potrzeb i celów w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony
• znajomość odmiennych potrzeby ludzi w zakresie komunikacji
• rozróżnianie typów temperamentów
• znajomość zachowań asertywnych
• umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom administracji publicznej każdego szczebla.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Moduł I

1. Komunikacja – definicje i funkcje.
2. Elementy procesu komunikowania.
3. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
4. Następstwa nieprawidłowej komunikacji.

Definicje komunikacji. Cechy komunikowania. Elementy procesu komunikowania: kontekst, uczestnicy, komunikat, kanał, sprzężenie zwrotne. Cele komunikowania się - interakcje. Kluczowe aspekty komunikacji. Komunikacja werbalna: ustna
i pisemna. Komunikacja niewerbalna: gesty, kontakt wzrokowy, dystans fizyczny, pozycja ciała, wygląd fizyczny, sposób wypowiadania słów.

Moduł II

1. Komunikowanie informacyjne i perswazyjne.
2. Techniki kontrolowania rozmowy.
3. Bariery komunikacyjne.
4. Stres w pracy jako zaburzenia komunikacji.
5. Asertywność w komunikacji.

Metody komunikowania informacyjnego: narracja, opis, demonstracja, definiowanie. Komunikowanie perswazyjne: perswazja przekonywująca, perswazja nakłaniająca, perswazja pobudzająca. Zasady aktywnego słuchania. Typy zachowań – agresja, bierność, manipulacja (styl bierno-agresywny) i asertywność. Definicja zachowania asertywnego. Wybrane techniki asertywne – z treści na proces, zdarta płyta, asertywna odmowa, wyznaczanie granic, sondowanie, zamiana oceny w opinie, odkładanie na później.

Moduł III

1. Istota komunikacji wewnętrznej – definicja i cele.
2. Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej.
3. Bariery i błędy komunikacyjne w organizacji.
4. Rodzaje i klasyfikacja narzędzi komunikacji wewnętrznej.
5. Rola kultury organizacyjnej w komunikacji.

Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna i kultura organizacyjna. Komunikacja formalna: komunikacja w dół, w górę i horyzontalna. Komunikacja nieformalna: pięć podstawowych sieci komunikacyjnych i plotka
w firmie. Reguły dobrze sformułowanej informacji. Zakłócenia w procesie komunikowania się i cztery grupy barier skutecznego komunikowania: semantyczne, psychologiczne, fizyczne i środowiskowe. Narzędzia komunikacji wewnętrznej i ich odpowiedni dobór kluczem do poprawnej komunikacji w organizacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, angażujący wszystkich uczestników. Prowadzone będą aktywnymi metodami, tj. case study, ćwiczenia, scenki, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusje moderowane, pokazy slajdów. Oparte będą na bardzo praktycznym podejściu do omawianych tematów i symulacji rzeczywistych sytuacji zawodowych.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego