Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

9052 wejść
2018.06.22 13:34

Data

25.06.2018

Galeria

Baner

Skuteczne motywowanie pracowników w administracji

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedze na temat  motywacji pracowników. Poznają sposoby pozapłacowego motywowania pracowników pełniących różne funkcje w urzędach. Poznają najczęstsze motywatory wykorzystywane
w inspirowaniu pracowników administracji. Dowiedzą się jak sprawić, aby pracownicy utożsamili się
z wynikami, terminami i stali się odpowiedzialni za swoją pracę.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej administracji publicznej.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Moduł I

1. Motywacja - podstawowe pojęcia.
2. Modele i teorie motywacji.
3. Podejście i strategie w procesie motywacji.
4. Teorie naukowe a praktyka motywowania pracowników.

Modele motywacji: model tradycyjny, model stosunków współdziałania, model zasobów ludzkich. Teorie treści: hierarchia potrzeb A. Maslowa, teoria potrzeb D. McClellanda, Teoria ERG - C. Alderfera. Teorie procesu: teoria sprawiedliwości, teoria oczekiwań, teoria wzmocnienia – warunkowania instrumentalnego, teoria wyznaczania celów.

Moduł II

1. Pozapłacowe narzędzia motywowania.
2. Motywacja indywidualna pracowników.
3. Rola kierowników średniego szczebla
w procesie motywacji.
4. De motywatory i błędy popełniane
w motywowaniu podległego personelu.

Pozapłacowe sposoby motywacji. Wpływ motywatorów na rozwój osobisty i zawodowy pracowników. Rozpoznawanie potrzeb, znaczenie osobowości i jej rodzaje. Automotywacja kierowników a motywacja podwładnych. Style kierowania, rodzaje
i sposoby motywacji i automotywacja. Komunikacja i jej znaczenie w motywacji: relacja przełożony – pracownik, informacje zwrotne jako podstawa pozytywnych relacji, konstruktywna krytyka, motywowanie przez pochwały; rozmowy rozwijające, oceniające, korygujące.

Moduł III

1. Kultura organizacyjna urzędu.
2. Przyjazny system kontroli i oceny pracowników.
3. Jasny system szkoleń, przyznawania nagród i awansów w urzędzie.
4. Koszty i konsekwencje braku motywacji pracowników.

Motywowanie poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty, którą tworzy i scala kultura organizacyjna. Misja urzędu jako kluczowa rola w kulturze organizacyjnej. Funkcje systemu motywacyjnego. Zasady wspomagające skuteczność motywowania. Koszty braku motywacji pracowników: koszty płynności kadr, koszty niewymierne wynikające ze straty doświadczenia, spadek zaufania, możliwość utraty klientów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, angażujący wszystkich uczestników. Prowadzone będą aktywnymi metodami, tj. case study, ćwiczenia, scenki, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusje moderowane, pokazy slajdów. Oparte będą na bardzo praktycznym podejściu do omawianych tematów i symulacji rzeczywistych sytuacji zawodowych.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego