Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

5734 wejść
2017.11.23 15:45

Data

23.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Pierwsza ocena i ocena okresowa pracownika

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się czym są kompetencje, jak je mierzyć i oceniać, dzięki doświadczeniu i wiedzy trenera konstruują obiektywne narzędzia pomiaru kompetencji wybranych do oceny dla pracownika służby cywilnej.

Profil uczestnika:

Warsztaty z zakresu Ocen okresowych w służbie cywilnej przeznaczone są dla kadry zarządzającej – osób nadzorujących pracę podległych im pracowników, którzy planują i odbywają z nimi rozmowy oceniające w oparciu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wstęp
2. Ocena w Służbie Cywilnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r.
• Ocenianie jako funkcja menedżerska
• Związek oceny pracy pracowników z działaniami Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Inspektoracie
3. Przygotowanie do oceniania
• Analiza wyników pracy i obserwacja jako podstawa oceniania,
• Kryteria oceny a kompetencje
• Skala behawioralna w ocenie
4. Rozmowa oceniająca
• Style prowadzenia rozmowy
• Zasady komunikacji podczas prowadzenie rozmowy – udzielanie negatywnych i pozytywnych informacji zwrotnych
• Etapy rozmowy
5. Pułapki psychologiczne w ocenie.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

Dzięki naszym warsztatom ocena Pracowników Służby Cywilnej opisana w Rozporządzeniu staje się zrozumiała, czytelna i możliwa do zastosowania. Takie przygotowanie do oceniania gwarantuje organizacji rzetelne oceny poziomu kompetencji.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl


 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego