Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

5142 wejść
2017.11.23 15:45

Data

23.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Rozwój zawodowy i oceny okresowe pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest rozwój zawodowy pracownika. Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Dowiedzą się jak w zrównoważony i spójny sposób wspierać rozwój kompetencji swoich pracowników stosując system oceny okresowej.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych w jednostkach samorządu terytorialnego za rozwój zawodowy i dokonywanie ocen okresowych pracowników.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Moduł I- Założenia i proces oceny okresowej pracowników

1. Procedury, przepisy, cele i dobre praktyki dotyczące oceny okresowej pracowników.
2. Czynniki brane pod uwagę w procesie oceny pracownika.
3. Typowe błędy popełniane podczas oceny okresowej pracowników.

Czynniki brane pod uwagę w procesie tworzenia oceny okresowej i ich wpływ na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w urzędzie. Skuteczne narzędzia komunikacji wewnętrznej. Zasady przekazywania informacji zwrotnych. Wiedza przełożonych, umiejętności i style kierowania. Przygotowanie do „rozmowy oceniającej”.
Typowe błędy popełniane przez bezpośrednich przełożonych podczas rozmowy oceniającej.

Moduł II- Rozwój zawodowy pracownika

1. System ocen okresowych
• pierwsza ocena
• oceny okresowe
2. Arkusze ocen – analiza i tworzenie.
3. Zarządzanie talentami – najzdolniejszymi osobami w organizacji a oceny okresowe.
4. Ścieżki kariery.
5. Plan sukcesji (tworzenie kadry zapasowej).

Kryteria oceny i terminy sporządzania oceny na piśmie. Opinie dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego. Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny. Przesłanki i skutki ponownej oceny negatywnej. Ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji.
Metodologia diagnozy talentów. Oczekiwania utalentowanych pracowników
a możliwości urzędu. Rekrutacja wewnętrzna - określenie koniecznych i pożądanych umiejętności oraz predyspozycji kandydata na dane stanowisko pracy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, angażujący wszystkich uczestników. Prowadzone będą aktywnymi metodami, tj. case study, ćwiczenia, scenki, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusje moderowane, pokazy slajdów. Oparte będą na bardzo praktycznym podejściu do omawianych tematów i symulacji rzeczywistych sytuacji zawodowych.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143; e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego