Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«sierpień 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

7473 wejść
2018.08.13 15:54

Data

15.08.2018

Galeria

Baner

Prawo pracy

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:

Do ustalenia

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy. Szkolenie przygotowywane jest w oparciu o aktualny stan prawny, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe oraz własne doświadczenia.
 

Profil uczestnika:
Pracodawców jak również pracownicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników; kadra zarządzająca; osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr; osoby, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 

Zakres tematyczny szkolenia (program):

I MODUŁ

1. Czas pracy w 2013 r
- rozliczanie czasu pracy zgodnie ze znowelizowaną w 2013 r. ustawą KODEKS PRACY
- okresy rozliczeniowe w świetle znowelizowanych przepisów
- systemy czasu pracy a aktualny stan prawny w Polsce
- ruchomy czas pracy
- przerywany czas pracy
2. Ewidencja i rozliczanie urlopów zgodnie z ustawą Kodeks pracy w 2013r
- urlop wychowawczy ( wykorzystanie, wydłużenie, zmiany dotyczące podziału urlopu wychowawczego, rezygnacja z urlopu wychowawczego)
- urlop macierzyński i rodzicielski (zmiany w 2013 r. dotyczące podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, przepisy przejściowe) – ćwiczenia praktyczne dot. wyliczania urlopów i ich ewidencji
3. Urlopy wypoczynkowe
- udzielenie zaległych urlopów po zmianie ustawy Kodeks pracy ( analiza treści art. 168 KP)
- zmiany w przepisach w 2013 r. oraz omówienie stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestii urlopów wypoczynkowych
4. Podróże służbowe – analiza i zastosowanie w praktyce aktualnych przepisów prawa
- podróże krajowe i zagraniczne
- diety oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych z delegacją
- rozliczanie delegacji
5. Świadectwa pracy
- zmiany w przepisach w 2013 r. dot. wystawiania świadectw pracy oraz omówienie stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wydawania świadectw pracy
6. Ćwiczenia symulacyjne na przykładach
7. Dyskusja, konsultacje i analiza przypadków

II MODUŁ

1. Znaczenie i rola Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń i Premiowania – ćwiczenia na przykładach
2. Akta osobowe pracownika – szczegółowe omówienie części A, B i C akt pracowniczych
3. Umowy o pracę – poprawność prawna konstruowania i zawierania takich umów
4. Umowy bezosobowe ( zlecenie, dzieło i inne) a umowy noszące znamiona umowy o pracę – stanowisko ZUS w przypadku kontroli
5. Zmiana warunków umowy o pracę, aneksowanie zawartych umów
6. Rozwiązanie umowy o pracę w świetle aktualnych przepisów KP

Metody dydaktyczne:

•Mini wykład
•Wykład z prezentacją
•Pytania i odpowiedzi
•Dyskusja
•Rozwiązywanie kazusów

Powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

•zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami aktualnie obowiązującej ustawy kodeks pracy i jego aktów wykonawczych
•nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania właściwej interpretacji w zakresie zagadnień prawa pracy
•praktyczna wiedzę na temat relacji pracownik - pracodawca
•poznanie zasad związanych z obliczaniem godzin nadliczbowych

Certyfikat:

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego