Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«styczeń 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

20513 wejść
2019.01.18 12:50

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

18.01.2019

Baner

OŚ PRIORYTETOWA 1 - Rozwój i innowacje w MŚP

Cel główny Osi Priorytetowej
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe Osi Priorytetowej
Sformułowany wyżej cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP;
 • Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych;
 • Poprawa dostępu MŚP do kapitału;
 • Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość;
 • Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji;
 • Wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.


Opis Osi Priorytetowej 1
Oś Priorytetowa będzie ukierunkowana na realizację przedsięwzięć dotyczących:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • rozwiązań innowacyjnych w MŚP;
 • pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP;
 • systemowego wspierania przedsiębiorczości;
 • regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych;
 • promocję gospodarczą regionu.


Kategorie Beneficjentów
Beneficjentami mogą być m.in.:

 • przedsiębiorcy;
 • jst, ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

 

Działania i Poddziałania w ramach 1 Osi Priorytetowej:

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego