Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

6753 wejść
2018.06.25 12:49

Data

25.06.2018

Galeria

Baner

Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji miejskich realizowanych w ramach programu Jessica

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowań w sprawie OOŚ ze szczególnym naciskiem na strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ZIPPROM oraz specyficzne uwarunkowania inwestycji realizowanych w obszarach miejskich.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

1. Wprowadzenie

2. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) w kontekście programu JESSICA:

 • kryteria przeprowadzenia SOOŚ – jakie dokumenty strategiczne wymagają SOOŚ,
 • sytuacje gdy dopuszczalne jest odstąpienie od SOOŚ
 • przebieg postępowania w sprawie SOOŚ
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • różnice między SOOŚ i OOŚ.

3. Postępowanie w sprawie OOŚ z naciskiem na kwalifikację przedsięwzięcia oraz konsekwencje dla decyzji następczych (np. pozwolenie na budowę) z uwzględnieniem inwestycji miejskich

 • właściwa identyfikacja zakresu inwestycji
 • definicja pojęcia „przedsięwzięcie”
 • klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup rozporządzenia OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana
 • katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ
 • postępowanie dla I grupy
 • raport o oddziaływaniu na środowisko, scoping
 • udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i organizacji społecznych
 • postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (po raporcie)
 • postępowanie dla II grupy
 • karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
 • postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu)
 • w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
 • konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie prawa ochrony środowiska oraz na podstawie już nie obowiązującego postanowienia kwalifikacyjnego, a projekt realizowany w chwili obecnej

4. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (prowadzona m.in. na etapie wydania decyzji budowlanej): kiedy, dlaczego i w jakim zakresie.

 • przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny
 • przebieg postępowania (schematy)
 • powstające w toku postępowania dokumenty
 • udział społeczeństwa
 • udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek!!!)

5. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000:

 • system Natura 2000 - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony
 • ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ
 • ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ prowadzona na podstawie art. 96 ustawy o dostępie do informacji...
 • czy wykonanie OOŚ jest równoznaczne z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na obszary Natura 2000?
 • zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – mechanizm przewidziany dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE

6. Katalog najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach OOŚ

 • niewłaściwie określony zakres przedsięwzięcia
 • niewłaściwa klasyfikacja przedsięwzięcia (na podstawie rozporządzenia i dyrektywy OOŚ)
 • dzielenie przedsięwzięć w celu uniknięcia oceny
 • niewłaściwy zakres KIP oraz raportu
 • niewystarczające uzasadnienie postanowienie screeningowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • nie zachowany termin 21 dni na konsultacje społeczne
 • niewłaściwe udokumentowanie możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
 • niespójny zakres przedsięwzięcia w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjach następczych (m.in. pozwoleniu na budowę)

7. Zakres dokumentacji niezbędnej do udokumentowania przeprowadzonych postępowań w sprawie OOŚ dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków UE

8. Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, oraz inne wskazówki dotyczące sposobu korekty przeprowadzonych postępowań w sprawie OOŚ

Profil uczestnika:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji urzędów miejskich zaangażowanych w prowadzenie postępowań w sprawie OOŚ oraz osób będących zaangażowanych w realizację projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków programu Jessica.

Metody dydaktyczne:
Szkolenie poprowadzone zostanie z wykorzystaniem takich technik jak: wykład, połączony z serią pytań zadawanych przez uczestników na bieżąco, case studiem, prezentacja multimedialna.

Powody dla których warto wziąć udział w szkoleniu:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty postępowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, ze szczególnym naciskiem na strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ZIPPROM. Możliwość zadawani pytań w trakcie wykładu będzie sprzyjała naturalnej wymianie doświadczeń, wskazywania problemów, które występuję w konkretnym, zgłaszanym przez uczestników przypadku. Taka forma prowadzenia zajęć pozwoli na wymianę występujących w różnych środowiskach problemów oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Wszystkim uczestnikom pozwoli na skorzystanie z doświadczeń prowadzącego oraz pozostałych uczestników spotkania.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska
tel. 58 32 33 143
e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego