Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

9226 wejść
2018.06.22 13:34

Data

24.06.2018

Galeria

Baner

Ocena oddziaływania na środowisko a postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

Termin szkolenia:
Do ustalenia

Miejsce:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Gtrunwaldzka 472 D (budynek Olivia Six)

Koszt szkolenia:
Do ustalenia

ZGŁASZAM UDZIAŁ>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dot. OOŚ niezbędnej z punktu widzenia organów budowlanych. Jednoczenie uczestnicy zapoznają się szczegółowo z szeregiem problemowych zagadnień dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a pojawiających się na etapie procedowania wniosku o pozwolenia na budowę.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce : geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia.
2. Postępowanie w sprawie OOŚ z naciskiem na kwalifikację przedsięwzięcia oraz obowiązki organów budowlanych:
•właściwa identyfikacja zakresu inwestycji
•definicja pojęcia „przedsięwzięcie”
•klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup rozporządzenia  OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana
•katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOS
•postępowanie dla I grupy
•raport o oddziaływaniu na środowisko
•udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i organizacji społecznych
•postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (po raporcie)
•postępowanie dla II grupy
•karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
•postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu)
•jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę
•jak należy czytać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – omówienie na podstawie przykładowej decyzji, ze szczególnym naciskiem na określone warunki odnoszące się do okresu realizacji inwestycji (przykłady najczęściej pojawiających się warunków i w jaki sposób mogą być implementowane do projektu budowlanego)
•w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
•konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
•w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ
•decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie prawa ochrony środowiska oraz na podstawie już nie obowiązującego postanowienia kwalifikacyjnego, a wniosek o pozwolenie na budowę złożony w nowej rzeczywistości prawnej


3. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (prowadzona m.in. na etapie wydania decyzji budowlanej): kiedy, dlaczego i w jakim zakresie.
•przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny
•przebieg postępowania (schematy)
•powstające w toku postępowania  dokumenty
•udział społeczeństwa
•udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek!!!)


4. Ocena oddziaływania  na obszary Natura 2000:
•system Natura 2000  - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony
•ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ
•ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ prowadzona na podstawie art. 96 ustawy o dostępie do informacji...


5. Katalog najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach  OOŚ
•niewłaściwie określony zakres przedsięwzięcia
•niewłaściwa klasyfikacja przedsięwzięcia (na podstawie rozporządzenia i dyrektywy OOŚ)
•dzielenie przedsięwzięć w celu uniknięcia oceny
•niewłaściwy zakres KIP oraz raportu
•niewystarczające uzasadnienie postanowienie screeningowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
•nie zachowany termin 21 dni na konsultacje społeczne
•niewłaściwe udokumentowanie możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
•niespójny zakres przedsięwzięcia w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjach następczych (m.in. pozwoleniu na budowę)


Profil uczestnika:
Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów budownictwa organów budowlanych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania
 
Metody dydaktyczne:
Szkolenie poprowadzone zostanie z wykorzystaniem takich technik jak: wykład, połączony z serią pytań zadawanych przez uczestników na bieżąco, case studiem, prezentacja multimedialna, praca z materiałami źródłowymi.
 

Powody dla których warto wziąć udział w szkoleniu:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, niezbędnej z punktu widzenia organów budowlanych. Możliwość zadawani pytań w trakcie wykładu będzie sprzyjała naturalnej wymianie doświadczeń, wskazywania trudności, które występuję w konkretnym, zgłaszanym przez uczestników sytuacjach m.in. w przypadku problemowych zagadnień dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a pojawiających się na etapie procedowania wniosku o pozwolenia na budowę. Proponowana forma zajęć wszystkim uczestnikom pozwoli na skorzystanie z doświadczeń prowadzącego oraz pozostałych uczestników spotkania.
 
Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Kontakt:

Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl​

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego