Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Organizacyjno - Kadrowy

W ramach Działu realizowane są następujące działania:

 • opracowywanie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych ARP S.A.,
 • prowadzenie sekretariatu ARP S.A.,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur zakupów artykułów biurowych,
 • wyposażenia pomieszczeń na potrzeby ARP S.A.,
 • obsługa kadrowo - płacowa,
 • prowadzenie archiwum ARP S.A.,
 • koordynacja opracowywania treści merytorycznej BIP ARP S.A.,
 • organizacja posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 • nadzór nad obsługą informatyczna ARP S.A.
   

Kontakt:

Maria Warkusz
Dyrektor Działu Organizacyjno - Kadrowego
+48 58 32 33 137
maria.warkusz@arp.gda.pl

Irena Grodzka
Samodzielny Specjalista ds. kadr i płac
+48 58 32 33 131
irena.grodzka@arp.gda.pl

Adam Sieniawski
Główny Specjalista ds. Informatyki
+48 58 32 33 133
adam.sieniawski@arp.gda.pl

Marcin Hoppe
Główny Specjalista ds. Informatyki
+48 58 32 33 247
marcin.hoppe@arp.gda.pl
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie