Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

20689 wejść
2017.11.23 15:45

Data

24.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. podejmuje się realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu, a w szczególności tych, które dążą do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Poprzez realizację licznych projektów współpracuje z partnerami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach Działu zrealizowano dotychczas kilkanaście projektów.
 

W chwili obecnej, profesjonalny, posiadający wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami zespół, realizuje następujące projekty:

  • uczestniczy w licznych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej na Pomorzu;
  • promuje przedsiębiorczość i innowacyjność na Pomorzu poprzez realizację spotkań, seminariów oraz konferencji. Jest pomysłodawcą i organizatorem Pomorskich Forów Przedsiębiorczości (www.forum.arp.gda.pl);
  • buduje sieć współpracy instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
  • promuje i wdraża strategie społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowego projektu RespEn (http://www.responsiblesme.eu/pl);
  • pomaga pomysłodawcom nawiązać kontakt z inwestorami prywatnymi. Edukuje i umożliwia samodzielne przygotowywanie biznesplanów na platformie (www.inwestornia.pl);
  • realizuje szkolenia na miarę mikrofirm, które otrzymały dotacje z RPO WP by efektywnie wykorzystali pozyskane środki;
  • prowadzi Regionalny Punkt Konsultacyjny w ramach sieci KSU (Krajowego Systemu Usług), udzielający usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność oraz koordynujący sieć Lokalnych Punktów Konsultacyjnych w województwie;
  • prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje o Funduszach Europejskich 2007-13 (Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie.

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego