Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. podejmuje się realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu, a w szczególności tych, które dążą do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Poprzez realizację licznych projektów współpracuje z partnerami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach Działu zrealizowano dotychczas kilkanaście projektów.
 
Obecnie profesjonalny, posiadający wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami zespół:

 • uczestniczy w licznych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej na Pomorzu;
 • promuje przedsiębiorczość i innowacyjność na Pomorzu poprzez realizację spotkań, seminariów oraz konferencji. 
 • buduje kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim (www.brokereksportowy.pl
 • jest koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie pomorskim (www.tydzieńprzedsiębiorczosci.pl
 • jest pomysłodawcą i organizatorem corocznej konferencji Forum Przedsiębiorstw (www.forumprzedsiębiorstw.pl);
 • buduje sieć współpracy instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
 • promuje i wdraża rozwiązania dla branży turystycznej w zakresie gospodarki cyrkularnej w obszarze Morza Bałtyckiego (www.cirtoinno.eu);
 • wspiera rozwój turystyki wellbeing, czyli miejsc w których można odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił do pracy w regionach nadbałtyckich 
 • prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje o Funduszach Europejskich 2007-13 (Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie