Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

14298 wejść
2019.06.25 15:56

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie do Serwisu

W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszego Serwisu posiada Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3,  80-387 Gdańsk, NIP 583 000 20 02, zwana dalej Administratorem.

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu ARP S.A., zwanego dalej Serwisem, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Żadna część Serwisu nie może być reprodukowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub właściciela praw autorskich do konkretnej części składowej.

Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

Inne prawa autorskie

W Serwisie znajdują się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie i rozpowszechnianie umieszczonych w portalu materiałów wymaga zgody ich właścicieli.

Odpowiedzialność

Serwis ARP S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.

Niektóre z linków w Serwisie odsyłają do serwerów administrowanych przez osoby lub spółki, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, Administrator wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

W żadnym wypadku Administrator, podmioty powiązane z Administratorem ani też partnerzy lub pracownicy Administratora lub spółek powiązanych z Administratorem nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się Serwisie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego