Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zarząd ARP S.A.

Łukasz Żelewski
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od 2007 roku.

Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego PPUP Poczta Polska, a w latach 2003-2006 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Jako Dyrektor Okręgu, w latach 1998 – 2002, przekształcił Dyrekcję Okręgu Poczty w Gdańsku, z jednostki deficytowej, zagrożonej ekonomiczną zapaścią, w rentowną instytucję, o skali obrotu rzędu 600 mln zł.
Z sukcesem sprywatyzował firmę Neptun Film Sp. z o.o., realizując funkcję nadzoru właścicielskiego z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Jest członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Rady Izby Gospodarczej Pomorza.
Ukończył Wydział matematyczno - fizyczny na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się kosmologią, a w wolnym czasie uprawia turystykę wysokogórską.
 


 

Rafał Dubel
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
od 2016 roku.

Sprawuje nadzór nad Działem Inwestycji Kapitałowych oraz Funduszem Kapitałowym ARP, Działem Konsultingu i Rozliczeń, a także nad Działem Finansowo - Księgowym.

 

 

 

 

 

 


 

Piotr Ciechowicz
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od 2007 roku.

Nadzoruje prace Regionalnej Instytucji Finansującej, Działu Obsługi Inwestora oraz Działu Promocji.

Wcześniej pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Współtwórca struktur wdrażania i zarządzania Funduszami Europejskimi na poziomie regionu w kolejnych okresach programowania UE, począwszy  od wdrażania środków przedakcesyjnych po perspektywę 2014-2020. Odpowiedzialny za dystrybucję środków europejskich  dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i w obecnej perspektywie 2014-2020 oraz z Programu Krajowego Innowacyjna Gospodarka. Odpowiedzialny również za wdrażanie  instrumentów zwrotnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Jessica. Nadzoruje funkcjonowanie kompleksowego systemu wsparcia inwestycji w regionie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym.  Ukończył  Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat sportu, gra w piłkę nożną i koszykówkę.

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie