Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

26476 wejść
2019.07.19 09:52

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

22.07.2019

Galeria

Baner

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dotyczącymi poszczególnych wdrażanych przez ARP S.A. działań PO IG 2007-2013 zamieszczanymi na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej w ramach PO IG 2007-2013.

Zapraszamy również do zapoznania się z komunikatami Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

 

Komunikaty Agencji Rozwoju Pomorza S.A. dla beneficjentów

 

 

 

Komunikat dla beneficjentów PO IG
Komunikat do Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP
Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizację przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP- dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że doprecyzowano instrukcję dotyczącą wypełniania "Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP" dla wnioskodawców PO IG. Prosimy o uwzględnienie wytycznych PARP przy wypełnianiu oświadczenia w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.
Kwalifikowalność podatku VAT w Działaniu 6.1 PO IG- komunikat dla beneficjentów
Oświadczenie dotyczące podatku VAT w ramach Działania 6.1 PO IG, które beneficjenci zobowiązani są złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza SA z bieżącym wnioskiem o płatność. Informujemy, że w przypadku gdy beneficjent Działania 6.1 PO IG zadeklaruje, iż nie może odzyskać w kraju podatku zapłaconego za granicą, powinien wskazać podstawę prawną braku takiej możliwości. Jeśli brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z przepisów prawa, wówczas zapłacony przez Beneficjenta podatek VAT powinien być uznany za wydatek kwalifikowany.
Kwalifikowalność kosztów wynagrodzeń - komunikat dla beneficjentów
Informujemy, iż wydatki poniesione w ramach kategorii „wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy”, będą mogły być w całości uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu, dopiero po ich faktycznym poniesieniu w okresie kwalifikowalności oraz spełnieniu przesłanek wskazanych w Umowie o dofinansowanie projektu.
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w Działaniu 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 21 października 2011 r. do godziny 16:30.

Komunikat w sprawie naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach II w 2011 r. rundy aplikacyjnej na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 8.1 i 8.2
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 6.1
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 4.4
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek na realizację projektów wypłaconych w 2010 r., zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

 

 

 

Komunikaty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla beneficjentów

 

 

 

Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

 

Komunikaty dotyczące Działania 1.4-4.1 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 4.4 - "Nowe inwestycje o wysokim potrencjale innowacyjnym"

 

Komunikaty dotyczące Działania 4.4 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

 

Komunikaty dotyczące Działania 6.1 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

 

Komunikaty dotyczące Działąnia 8.1 na stronie internetowej PARP 

 

 

 

Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

 

Komunikaty dotyczące Działania 8.2 na stronie internetowej PARP

 

 

 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego