Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

28703 wejść
2017.11.23 15:45

Data

24.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego (SPiIG)


Celem projektu jest aktywna promocja gospodarcza Pomorza w kraju i za granicą. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie we współpracy z PricewaterhouseCoopers Polska oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową "Analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego". Badanie pozwoliło określić mocne i słabe strony pomorskiej gospodarki, zidentyfikować sektory priorytetowe w rozwoju inwestycji zagranicznych na Pomorzu oraz określić nowe zasady funkcjonowania systemu obsługi inwestorów zagranicznych. W efekcie za kluczowe dla rozwoju naszego regionu uznano branże:

Autorzy Analizy opracowali również nowy system obsługi inwestorów zagranicznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zostały skupione w ramach jednej inicjatywy pod nazwą Invest in Pomerania. Inicjatywa zapewnia ścisłą współpracę podmiotów odpowiedzialnych za obsługę inwestorów zagranicznych w regionie oraz bardziej efektywne przyciąganie nowych inwestycji.

Współzałożycielami Invest in Pomerania są: Województwo Pomorskie, dwie specjalne strefy ekonomiczne - Pomorska i Słupska, Miasta - Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego oraz Agencja Rozwoju Pomorza, będąca jednocześnie koordynatorem działań powstałego systemu.


W ramach projektu utworzono także dwujęzyczny portal internetowy o tematyce gospodarczej www.investinpomerania.pl. Znajdują się tam kompleksowe informacje o warunkach inwestycyjnych w województwie pomorskim, m.in.: aktualne oferty inwestycyjne, raporty i analizy, najważniejsze wydarzenia gospodarcze.


Więcej informacji: www.investinpomerania.pl

Kontakt:
Marcin Faleńczyk
                   
Kierownik Projektu SPiIG /Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania
+48 (0) 58 32 33 122
marcin.falenczyk@investinpomerania.pl
 

Marcin Piątkowski  
Zastępca Kierownika SPIiG/ Dyrektor Invest in Pomerania
+48 (0) 58 32 33 256
marcin.piatkowski@investinpomerania.pl 

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 


 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego