Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Centrum Obsługi Inwestora

Dział Centrum Obsługi Inwestora powstał z połączenia Centrum Obsługi Inwestora (COI), które funkcjonowało dotychczas w ramach Działu Promocji ARP S.A. i zespołu Pomorskiego Portalu Gospodarczego "madeinpomorskie.pl", który dotychczas znajdował się w strukturze Działu Rozwoju Przedsiębiorczości ARP S.A.

Poza dotychczas realizowanymi zadaniami Dział zajmuje się wdrożeniem  projektu pn. "System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego" (SPiIG) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-13.

Konktakt:

Wojciech Tyborowski
Dyrektor Działu Centrum Obsługi Inwestora
+48 58 32 33 256
wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl


Marcin Grzegory
Z-ca Dyrektora
+48 58 32 33 240
marcin.grzegory@investinpomerania.pl

Mikołaj Trunin
Z-ca Dyrektora
tel. (58) 32 33 242
e-mail: mikolaj.trunin@investinpomerania.pl
 
Maciej Silarski
tel. (58) 32 33 183
e-mail: maciej.silarski@investinpomerania.pl

Anna Rajzer
tel: (58) 32 33 180
e-mail: anna.rajzer@investinpomerania.pl

Anna Kamińska
tel. (58) 32 33 249
e-mail: anna.kaminska@investinpomerania.pl

Magdalena Kowalewska-Pahlke
tel: (58) 32 33 110
e-mail: magdalena.kowalewska-pahlke@investinpomerania.pl

Dominika Kamiński
tel: (58) 32 33 225
e-mail: dominika.kaminski@investinpomerania.pl

Sylwia Różańska
tel: (58) 32 33 248
e-mail: sylwia.rozanska@investinpomerania.pl

Maria Muszyńska
tel: (58) 32 33 260
e-mail: maria.muszynska@investinpomerania.pl

Karolina Drywa
tel: (58) 32 33 183
e-mail: karolina.drywa@investinpomerania.pl

Marta Grzyb
tel: (58) 32 33 145
e-mail: marta.grzyb@investinpomerania.pl

Katarzyna Dziewicka
tel. (58) 32 33 144
e-mail: katarzyna.dziewicka@investinpomerania.pl

Monika Cirocka
tel. (58) 32 33 149
e-mail: monika.cirocka@investinpomerania.pl
 

fax +48 58 32 33 200

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie