Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Konsultingu i Rozliczeń

Dział Konsultingu i Rozliczeń

Do głównych zadań Działu należą:

 • Komercyjne opracowywanie analiz ekonomicznych i finansowych, studiów wykonalności, biznes planów, wycen przedsiębiorstw, strategii rozwoju oraz innych dokumentów określonych przez zamawiającego;
 • Komercyjne przygotowywanie wniosków o wsparcie dla projektów realizowanych ze środków UE (z wyłączeniem wniosków do działań wdrażanych przez ARP S.A.), na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych;
 • Doradztwo biznesowo – ekonomiczne dla projektów partnerstwa publiczno – prywatnego realizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne;
 • Komercyjne zarządzanie projektami dofinansowanymi ze źródeł zagranicznych i krajowych na zlecenie innych podmiotów;
 • Współpraca z zespołami projektowymi i innymi działami w zakresie przygotowania i realizacji budżetów;
 • Bieżące rozliczanie dotacji, subwencji otrzymanych przez ARP S. A.;
 • Sporządzanie raportów finansowych z realizacji umów o dofinansowanie projektów (w tym wniosków o płatność);
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozliczania otrzymanych dotacji, subwencji.

 

Kontakt:
 

Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska
Dyrektor Działu Konsultingu i Rozliczeń
tel.: 58 32 33 273
e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie