Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • sb well project logo
Wizyta studyjna w Danii - planowana zamiana terminu

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. termin wizyty studyjnej w Danii (planowany pierwotnie na 27-29.10.2021r.) zostaje przełożony na listopad.

O nowej dacie wyznaczonej przez naszego duńskiego Partnera i zaakceptowanej przez Partnerów projektu, poinformujemy Państwa w najszybszym możliwym terminie.

W związku z powyższym przedłużamy termin przyjmowania Państwa zgłoszeń do dnia 20.10.2021r. (środa) do godziny 16:00.

Z osobami, które już przesłały swoje zgłoszenie będziemy kontaktować się telefonicznie z prośbą o potwierdzenie chęci kontynuowania procesu rekrutacji w nowym terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 32 33 237
 


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z partnerami projektu SB WELL - Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja) zaprasza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców:
 • z województwa pomorskiego lub pozostałej części kraju będącej obszarem kwalifikowanym w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (www.southbaltic.eu);
 • prowadzących działalność kierowaną m.in. do turystów: usługi zakwaterowania, gastronomia
 • oferujących produkt/usługę, która może stanowić element turystyki wellbeing;

do udziału w wizycie studyjnej w Danii, w dniach 27-29.10.2021r. 

Głównym celem wizyty jest m.in. ułatwianie wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk między krajami uczestniczącymi w projekcie oraz firmami z sektora MŚP, które będą wdrażały mapę drogową i wytyczne dotyczące turystyki wellbeing. 

Firmy uczestniczące w wizycie studyjnej staną się ambasadorami koncepcji wellbeing w swoim Regionie i będą promować tę koncepcję lokalnie

Koszty pokrywane przez organizatora i poziom dofinansowania określa Regulamin uczestnictwa w wizycie studyjnej - do pobrania poniżej. 

Warunki rekrutacji na wizytę studyjną: 

 • Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne do pobrania poniżej. 
 • W celu udziału w rekrutacji należy dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie na adres sbwell@arp.gda.pl do dnia 12.10.2021r. (do 23:59): skanu wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami (Załączniki nr 3, 4 i 5 do Regulaminu). 
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie decydować będzie liczba punktów przyznanych w trakcie oceny. 
 • Ocena przeprowadzona zostanie w dniu 13.10.2021r.


Szczegółowe informacje:
e-mail: sbwell@arp.gda.pl
tel. +48 58 323 31 06, 58 32 33 237

Więcej o projekcie: 
https://www.wellbeingtourism.com/
https://www.facebook.com/Wellbeingtourism/

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie