Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Design Thinking czyli Doing not Thinking! Warsztaty z twórczych metod realizacji projektów - 9 października 2019 r.

Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy do naszej siedziby na bezpłatne spotkanie "Design Thinking czyli Doing not Thinking", które organizujemy 9 października 2019 r. o godz. 17.30. Spotkanie organizujemy w ramach cyklu W Przestrzeni Rozwoju.

W trakcie warsztatu dowiesz się:
1. Co to jest Design Thinking?
2. Kto może stosować metody Design Thinking?
3. Poznasz metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów i realizacji projektów.
4. Zobaczysz i doświadczysz procesu Design Thinking na konkretnym przykładzie.
5. Dobrze i twórczo spędzisz czas.
6. Poznasz ciekawych ludzi.


Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Praca będzie odbywała się w grupach. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób niż 15, stworzona zostanie lista rezerwowa.

Na 2 dni przed terminem warsztatów nastąpi potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku braku potwierdzenia obecności, w warsztatach wezmą udział osoby z listy rezerwowej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników spotkania spośród nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 17.30 i kończą o 20.00

Miejsce spotkania:
siedziba Agencji Rozwoju Pomorza, Olivia Business Centre, Budynek Six
Piętro 12, sala konferencyjna 12.13

Obowiązują zgłoszenia on-line.

Kontakt:
Adam Marynkiewicz
Dział Konsultingu i Rozliczeń
adam.marynkiewicz@arp.gda.pl
58 32 33 213

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Warsztaty Design Thinking czyli Doing not Thinking
9 października 2019 r.

godz. 17.30 - 20.00

*
 
*
 
 
 
*
 
*
 
 
*
 
 
 
 
*

Oświadczenia

 1. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 2. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych zawartą w Polityce prywatności ARP SA umieszczoną na stronie ARP SA i przekazaną mi w formie pisemnej, w szczególności wiadomym mi jest, że:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472, zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Administrator pozyskane dane osobowe (w postaci wizerunku) może przenieść na inne podmioty bezpłatnie prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie popularyzacji organizowanych działań;
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 5. Udzielający zgody posiada prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres od daty wyrażenia zgody do dnia usunięcia wizerunku z nośników ARP SA z inicjatywy własnej Administratora (zgoda jest udzielana bezterminowo).

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie