Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Od konfliktu do rozmowy - przy wigilijnym stole i nie tylko... komunikacja transformatywna w relacjach osobistych i zawodowych. Spotkanie, 18 grudnia

Spotkanie poświęcone jest sposobom radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w życiu osobistym, organizacjach i relacjach biznesowych.

Design Thinking, czyli Doing not Thinking! Warsztaty z twórczych metod realizacji projektów, 9 października - BRAK MIEJSC

Z powodu ogromnego zainteresowania warsztatami z Design Thinking, organizowanymi w ramach inicjatywy "W przestrzeni rozwoju ARP", pragniemy poinformować, iż zamykamy proces przyjmowania zgłoszeń na to wydarzenie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie