Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

45102 wejść
2019.06.25 15:56

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

Obowiązki beneficjenta odnośnie promocji projektu realizowanego w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 wynikają z art. 8. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. Zgodnie z wymienionym dokumentem, beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie społeczeństwa o pomocy otrzymanej z funduszy strukturalnych.
 

Wytyczne dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne oraz dokumenty stosowane podczas realizacji projektu dofinansowanego w ramach OP 1 RPO WP muszą zawierać (zgodnie z wytycznymi z dn. 29.11.2011 r.)
 

  • Logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny
  • Emblemat Unii Europejskiej z dopiskiem "Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego" (lewa)
  • Logo "Pomorskie w Unii" - Agencja Rozwoju Pomorza S.A.;
  • Informację na temat źródła finansowania projektu: „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”
     
  • W konfiguracji z innymi znakami – logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny należy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo „Pomorskie w Unii” – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami. Znajdujące się obok siebie znaki powinny być proporcjonalne pod względem wielkości;
     

W przypadku publikacji i innych materiałów promocyjnych przygotowywanych w języku angielskim dopuszcza się stosowanie oznakowania opcjonalnie w języku polskim lub angielskim. W przypadku wyboru oznaczeń w języku angielskim należy zastosować logotypy w wersji angielskiej. Informację o finansowaniu projektu należy wówczas zamieścić w wersji anglojęzycznej.


Wzory konfiguracji logotypów do stosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych dostępne są w Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów OP1 RPO WP.
 

Korespondencja

Korespondencja pomiędzy beneficjentami a IP II, a także w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów, powinna być prowadzona z uwzględnieniem w/w znaków w określonej konfiguracji oraz ze stosowaniem logotypów kolorowych w przypadku stosowania wydruków w kolorze, natomiast w sytuacji stosowania drukarek czarno - białych lub kserokopiarek korespondencję należy prowadzić z uwzględnieniem logotypów w wersji monochromatycznej.

 

Wzory pism dla beneficjentów do korespondencji w ramach RPO WP

 

 

Logotyp Unii Europejskiej

 

 

Logotyp Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

 

 

Logotyp "Pomorskie w Unii - ARP S.A."

 

 

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe


ARP S.A. pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla OP 1 RPO WP 2007-13  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji organizuje bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe zarówno dla potencjalnych wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, jak też dla beneficjentów realizujących i rozliczających projekty

O organizowanych spotkaniach informujemy na stronie głównej serwisu oraz w zakładce Czwartkowe Spotkania Informacyjne. Serdecznie zapraszamy!
 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego