Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Oferta dla przedsiębiorstw

Dzięki nam trafiło do pomorskich firm prawie 2,4 miliarda złotych unijnych dotacji, zrealizowano prawie 120 projektów inwestycyjnych oraz utworzono niemal 17 tysięcy nowych miejsc pracy.

Za sprawą naszego Funduszu Kapitałowego powstało kilkadziesiąt innowacyjnych spółek głównie w sektorze IT, medycznym oraz biotechnologii – obecnie Fundusz zarządza prawie 30 podmiotami. Pozyskaliśmy dla regionu oddziały globalnych korporacji – m.in. Amazon, Bayer, Intel, Flex, Lacroix, Lufthansa Systems, Thyssen Group, State Street, Swarovski. Ułatwiamy firmom z Pomorza rozpoczynanie działalności eksportowej. Doradzamy, szkolimy i wspieramy rozwój.

Nasza wiedza i doświadczenie pomogły podmiotom z sektora MSP rozwinąć działalność oraz zachować konkurencyjność na rynku. Na tym jednak nasza rola się nie kończy.

Dążąc do zapewnienia pomorskim firmom rozwoju, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli biznesów, menedżerów, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za organizację kontaktu z klientem, działów kadr czy zespołów HR.

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw w udoskonalaniu procesów biznesowych i budowaniu konkurencyjności.

Więcej o ofercie dla przedsiębiorstw

Oferta dla urzędów i instytucji

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz innymi podmiotami z sektora publicznego skutecznie wdrażamy w regionie fundusze europejskie. We współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami i powiatami realizujemy działania na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego, pozyskiwania inwestorów oraz wprowadzamy innowacyjne mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności czy polityki rozwojowej.

Nasza wiedza i doświadczenie służy nie tylko podmiotom gospodarczym, lecz także urzędom, instytucjom i organizacjom pozarządowym.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kadry zarządzającej w urzędach oraz instytucjach publicznych, a także działów kadr i szkoleń, przygotowując autorski program opracowania i wdrożenia systemu zachowań. Można go wdrożyć zarówno w jednostkach świadczących usługi dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorstw.

Jesteśmy także po to, aby wspierać urzędy i instytucje w udoskonalaniu procesów i budowaniu przyjaznego wizerunku.

Więcej o ofercie dla urzędów i instytucji

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie