Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Oferta usług marketingowych i promocyjnych
 • Organizacja konferencji, spotkań i wydarzeń o tematyce gospodarczej 

  Działania obejmujące:
   
  • kreację i kompleksowa realizację wydarzeń
  • organizację i obsługę konferencji prasowych
  • organizację konsultacji społecznych

    
 • Media Relations

  Przygotowanie i realizacja:
   
  • kampanii redakcyjnych
  • kampanii w mediach społecznościowych
  • aranżacji wywiadów i komentarzy eksperckich
  • artykułów prasowych
  • materiałów promocyjnych

 

Posiadamy wiedzę i ponad dwudziestoletnie doświadczenie:

Nasze działania informacyjno-promocyjne od lat służą skutecznej realizacji celów i zadań Agencji Rozwoju Pomorza oraz naszych partnerów. Są nieodłączną częścią wszystkich podejmowanych przez ARP rodzajów aktywności.

Dzięki nam trafiło do pomorskich firm prawie 2,4 miliarda złotych unijnych dotacji, zrealizowano prawie 120 projektów inwestycyjnych oraz utworzono niemal 17 tysięcy nowych miejsc pracy.

Za sprawą naszego Funduszu Kapitałowego powstało kilkadziesiąt innowacyjnych spółek głównie w sektorze IT, medycznym oraz biotechnologii – obecnie Fundusz zarządza prawie 30 podmiotami. Pozyskaliśmy dla regionu oddziały globalnych korporacji – m.in. Amazon, Bayer, Intel, Flex, Lacroix, Lufthansa Systems, Thyssen Group, State Street, Swarovski. Ułatwiamy firmom z Pomorza rozpoczynanie działalności eksportowej. Doradzamy, szkolimy i wspieramy rozwój.

Nasza wiedza i doświadczenie pomogły podmiotom z sektora MSP rozwinąć działalność oraz zachować konkurencyjność na rynku. 
Dążąc do zapewnienia pomorskim firmom rozwoju, realizujemy kierowane do nich projekty, które inspirują, podnoszą kompetencje właścicieli, menadżerów i pracowników. Zapoznajemy z najnowszymi trendami w różnych obszarach gospodarki. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw w udoskonalaniu procesów biznesowych i budowaniu konkurencyjności.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz innymi podmiotami z sektora publicznego skutecznie wdrażamy w regionie fundusze europejskie. We współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami i powiatami realizujemy działania na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego, pozyskiwania inwestorów oraz wprowadzamy innowacyjne mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności czy polityki rozwojowej.

Nasza wiedza i doświadczenie służy nie tylko podmiotom gospodarczym, lecz także urzędom, instytucjom i organizacjom pozarządowym.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kadry zarządzającej w urzędach oraz instytucjach publicznych, a także działów kadr i szkoleń, przygotowując autorski program opracowania i wdrożenia systemu zachowań. Można go wdrożyć zarówno w jednostkach świadczących usługi dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorstw.

Jesteśmy także po to, aby wspierać urzędy i instytucje w udoskonalaniu procesów i budowaniu przyjaznego wizerunku.
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie