Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie poświęcone zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 - 18 września, Słupsk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
 • możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 (Programy Operacyjne oraz pozostałe możliwości wsparcia);
 • wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu oraz wniosek aplikacyjny);
 • omówienie ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków w projektach;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 18 września 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I), w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 16 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

 • data: 2015-09-14

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie