Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania i realizowania przez przedsiębiorców projektów unijnych - 23 września, Bytów

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania wsparcia i realizowania przez przedsiębiorców projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.
 W programie szkolenia m.in.:

 • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
 • możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020:
  -   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  -   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -   Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
  -   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu, ogólne zasady kwalifikowalności wydatków, o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne);
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w środę 23 września 2015 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Podzamcze 34 w Bytowie, w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu do dnia 21 września 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

 • data: 2015-09-15

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie