Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”, 29 lipca

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń - dziękujemy za zainteresowanie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 29 lipca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • zasady aplikowania o Fundusze Europejskie,
 • planowanie projektu
 • definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472 D 80-309 (sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06, do 24 lipca 2016 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie