Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania równości szans i niedyspkryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, 12 grudnia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 12 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełno sprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r. w godz. 10:00-13:30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 (Sala Superior B).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 48, do 8 grudnia 2016 r.

Więcej informacji oraz Formularz zgłoszeniowy na www.pomorskiewunii.pomorskie.eu

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników spotkania wynosi 50 osób.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie