Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dyżur specjalisty dla osób zainteresowanych konkursem organizowanym w ramach Działania 2.2.1., 17 stycznia w Gdyni

Specjaliści z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku zapraszają osoby zainteresowane udziałem w konkursie o dofinansowanie projektów - Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 - na indywidualne konsultacje w dniu 17 stycznia w godzinach od 12:00 do 15:00 w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie