Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pomorski Broker Eksportowy jedną z najlepszych praktyk według INSME!

Miło nam poinformować, że nasz projekt Pomorski Broker Eksportowy realizowany razem z partnerami: Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubatorem STARTER, INVESTGDA i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został uznany za jedną z najlepszych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorstw przez INSME - The International Network for Small and Medium Enterprises. INSME jest Międzynarodową Siecią dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działającą pod auspicjami OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zrzeszającej podmioty działające na rzecz innowacji i transferu technologii, w tym instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierania biznesu oraz izby przemysłowo-handlowe z 30 krajów świata.

  • data: 2018-11-07

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie