Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacja o planowanym zakończeniu II konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 zostanie zakończony dnia 30 listopada 2018 r. Po zamknięciu konkursu planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe TUTAJ

  • data: 2018-10-31

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie