Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności Pomorskiego Brokera Eksportowego

Informacje o zmianach terminów targów i innych wydarzeń gospodarczych - Pomorski Broker Eksportowy

W związku z licznymi informacjami o zmianie terminów targów i innych wydarzeń gospodarczych informujemy, iż jeśli termin zaplanowanych targów po przesunięciu mieści się w okresie realizacji projektu to nie ma konieczności wprowadzania zmian do Umowy o powierzenie grantu, jeśli natomiast targi/inne wydarzenia zostały przesunięte na termin wykraczający poza okres realizacji projektu należy złożyć prośbę o zmianę daty zakończenia realizacji projektu w sekretariacie ARP S.A., do wniosku należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy.
 

Szczegółowe informacje: 
Jacek Gajewski 
e-mail: jacek.gajewski@arp.gda.pl 
tel. 58 32 33 244

  • data: 2020-03-09

Wstecz