Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacje o zmianach terminów targów i innych wydarzeń gospodarczych - Pomorski Broker Eksportowy

W związku z licznymi informacjami o zmianie terminów targów i innych wydarzeń gospodarczych informujemy, iż jeśli termin zaplanowanych targów po przesunięciu mieści się w okresie realizacji projektu to nie ma konieczności wprowadzania zmian do Umowy o powierzenie grantu, jeśli natomiast targi/inne wydarzenia zostały przesunięte na termin wykraczający poza okres realizacji projektu należy złożyć prośbę o zmianę daty zakończenia realizacji projektu w sekretariacie ARP S.A., do wniosku należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy.
 

Szczegółowe informacje: 
Jacek Gajewski 
e-mail: jacek.gajewski@arp.gda.pl 
tel. 58 32 33 244

  • data: 2020-03-09

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie