Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności Pomorskiego Brokera Eksportowego

Ponad tysiąc firm skorzystało z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego

Z unijnego projektu Pomorski Broker Eksportowy, realizowanego od trzech lat przez Agencję Rozwoju Pomorza we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Inkubatorem Starter oraz Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) skorzystało już ponad tysiąc małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt będzie realizowany do roku 2023. 

Wydarzenia gospodarcze, seminaria i konkursy grantowe w liczbach
Pomorskie firmy – za sprawą projektu – wzięły udział w blisko 20 wydarzeniach gospodarczych organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, 20 międzynarodowych imprezach targowych, a także 4 misjach gospodarczych. Mało tego, ARP wraz z partnerami projektu – pomorskimi instytucjami otoczenia biznesu zorganizowała 50 seminariów, 2 konferencje,  7 spotkań  z cyklu  „klub eksportera”. Przeprowadziła ponad 600 badań potencjału eksportowego w pomorskich przedsiębiorstwach. Coraz większą popularnością cieszą się konkursy grantowe, będące kluczowym elementem projektu. Zrealizowaliśmy do tej pory z powodzeniem 3 konkursy, w których pomorskie przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyjazdu między innymi na międzynarodowe targi, wystawy, misje czy wydarzenia gospodarcze i promocyjne. Dofinansowanie sięgające nawet 50% wydatków pozyskały 344 projekty w łącznej kwocie ponad 12,5 mln zł.  – W tegorocznym konkursie, pod wieloma względami rekordowym, zostało złożonych aż 256 wniosków na kwotę znacznie przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na ten cel – mówi Katarzyna Matuszak, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w ARP. – Zapadła decyzja o zwiększeniu alokacji środków do sumy dofinansowania wynikającej ze złożonych wniosków, czyli do kwoty ponad 12 milionów złotych.

Śmiało można powiedzieć, że przeprowadzone do tej pory konkursy grantowe ułatwiły pomorskim  firmom wychodzenie na międzynarodowe rynki ze swoją ofertą, która z roku na rok jest coraz szersza i ciekawsza.  – W roku 2019 został uruchomiony pierwszy konkurs na usługę zagranicznego brokera eksportowego – mówi Katarzyna Matuszak. – To nowy obszar działań w naszym projekcie. Usługa polega na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą.

Z usługi brokerskiej będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają potencjał eksportowy zweryfikowany na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach, a także na podstawie analiz przeprowadzanych przez  brokerów eksportowych w ramach badania „Proeksport”. 

Doradztwo i badanie potencjału eksportowego
Przedsiębiorstwa z Pomorza mogą liczyć nie tylko na wsparcie w postaci grantów, ponieważ kolejną dostępną usługą realizowaną bezpłatnie przez brokerów eksportowych w ramach projektu jest badanie potencjału eksportowego. Celem badania jest przegląd zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. 
Zainteresowani udziałem w projekcie Pomorski Broker Eksportowy mogą umówić się na spotkanie z brokerami. Informacje i dane kontaktowe są dostępne na stronie projektu – www.brokereksportowy.pl

Pomorskie przedsiębiorstwa jadą w świat 
Uczestnictwo w projekcie daje przedsiębiorstwom z sektora MSP unikatową możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego podczas targów i misji gospodarczych na terenie całego świata. 
Wśród najważniejszych zagranicznych wystąpień pomorskich firm w ostatnim roku  warto wymienić  m.in. misję gospodarczą do Izraela podczas konferencji „DLD Tel Aviv Digital Conference” zorganizowana  dla firm z sektora nowych technologii oraz misje gospodarcze do USA i Kanady dla tej  samej branży. Kolejnym wydarzeniem był udział MŚP działających w przemyśle morskim w targach „SMM Hamburg” – największej i najważniejszej imprezie światowego przemysłu morskiego. Wśród serii wydarzeń zagranicznych – dla firm korzystających z różnych form wsparcia w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego – znalazły się także wystąpienia podczas targów suplementów diety i żywności funkcjonalnej – Vitafoods Europe w Genewie, spożywczych – SIAL w Kanadzie, największych targów  importowych w Chinach – China International Import Export, przemysłowych – Hannover Messe w Niemczech, technologii edukacyjnej – Bett Show w Londynie. Na lokalnym gruncie ARP organizowała również spotkania B2B, m.in. wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, które przybliżyło podmiotom z Pomorza rozwijający się rynek ukraiński oraz dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy  z  firmami  z Teheranu. 

Pomorskie produkty na chiński rynek 
Przedsiębiorcy z Pomorza coraz odważniej spoglądają na rynki zbytu w Azji. W rozpoznaniu tych rynków (tylko w Chinach to prawie półtora miliarda konsumentów) pomagają inicjatywy wspierające nawiązywanie kontaktów gospodarczych, które są realizowane w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego. Polityka Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie pobudzania kontaktów handlowych z tym regionem, co nie jest niczym zaskakującym w obliczu obecnego rozłożenia gospodarczych akcentów w świecie, wpisuje się w zauważalne ożywienie eksportu polskich produktów do Chin i państw ościennych. 

Producenci kosmetyków z Pomorza mieli wyjątkową okazję skorzystać z szansy zaprezentowania oferty podczas China International Beauty Expo 2019 w Szanghaju. To największa i najbardziej renomowana impreza targowa w Chinach, która odbywa się w maju. Podczas trzech dni swoje produkty wystawia ponad dwa tysiące wystawców z całego świata dla ponad półmilionowej publiczności. Dla pomorskich przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego, to niebywała szansa na rozpoczęcie ekspansji na rynkach azjatyckich. Region jest postrzegany, co potwierdzają liczne dane, jako najdynamiczniej rozwijający się i najbardziej obiecujący rynek w sektorze kosmetycznym.

Broker pomaga w przełamywaniu obaw
Wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym dla firmy. Przedsięwzięciu towarzyszą również obawy z tym związane. Dodawaniu odwagi pomorskim firmom w realizowaniu zamierzeń eksportowych sprzyjają seminaria i spotkania realizowane w ramach projektu. Są one poświęcone nie tylko zagadnieniom organizacyjnym czy prawno-finansowym rozpoczynania i rozwijania działalności eksportowej, lecz także tak przydatnym tematom, jak różnice kulturowe i konwenanse w biznesie. Wychodząc  naprzeciw potrzebom firm zorganizowano szereg seminariów m.in. – „Kierunek Norwegia, Biznes nad Fiordami – jak zacząć?”, „Praktyka czyni mistrza – szansa dla eksportujących do Izraela”, „Rynek brytyjski jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla pomorskich startupów”, „Afryka jako kontynent możliwości i perspektyw eksportowych”, „Discover and expand your business in America”  „HONGKONG brama do rynku chińskiego”, „Rynek Kanadyjski”, „Rynek Niemiecki”, „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych".

Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz – kierownik projektu Pomorski Broker Eksportowy
tel. +48 58 32 33 201, emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl, www.brokereksportowy.pl

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność Eksportowa

drukuj (Ponad tysiąc firm skorzystało z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego)

  • data: 2019-07-16
  • Spotkania B2B pomorskich i ukraińskich firm, 3 kwietnia 2019 r., Gdańsk
  • Targi branży przemysłowej Hannover Messe, 2017 r.

Wstecz