Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozszerzanie działalności biznesowej na rynek Stanów Zjednoczonych - seminarium, 17 maja 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Amerykańska Izba Handlowa w Polsce zapraszają na organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowe seminarium eksportowy prolog przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, poświęcone rynkowi amerykańskiemu. 

Biorąc udział w seminarium dowiesz się m.in.:

  • Jak wejść na rynek Stanów Zjednoczonych i prowadzić działalność gospodarczą w USA
  • Seminarium poświęcone rynkowi amerykańskiemu z udziałem ekspertów w dziedzinach: prawa, podatków, strategii biznesowych, komunikacji, i innych. Po prezentacjach indywidualne konsultacje dla firm.

 

Seminarium odbędzie się 17 maja 2019 r.  w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, w godz. 10:00 - 15:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy on-line dostępne są na stronie internetowej projektu Pomorski Broker Eksportowy.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie