Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do systemu obsługi inwestora

Agencja Rozwoju Pomorza przystąpiła do szacowania ceny przyszłego zamówienia na zakup dostępu do „Systemu Obsługi Inwestora”, który stanowić będzie centralne narzędzie analityczno-wizualizacyjne umożliwiające zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania nowych i pełnej obsługi inwestorów.

Agencja Rozwoju Pomorza jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania, która jest regionalnym centrum obsługi inwestora i zajmuje się przyciąganiem oraz obsługą projektów inwestycyjnych w województwie pomorskim. Invest in Pomerania jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Tym samym zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztów zamówienia, którego parametry znajdują się w załączniku. Szacowanie kosztów jest niezbędne w procesie przygotowywania postępowania przetargowego. Zapytanie to nie jest zaproszeniem do składania ofert, a jedynie ma na celu uzyskanie wiedzy na temat kosztów.

Załączniki:

- Zapytanie o szacowaną kwotę – w zapytaniu znajduje się więcej szczegółów co do wymagań przyszłego systemu

- Rejestr wymagań– informacje techniczne, które mogą być niezbędne podczas szacowania kosztów

- Formularz szacowania – formularz do wypełnienia z szacowaną kwotą zamówienia. Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza zgodnie z tym jak został on przygotowany.


Proszę o przesłanie szacowanych kosztów na adres mailowy: monika.wojcik@investinpomerania.pl oraz tomasz.grabowski@investinpomerania.pl do 17 września 2021r. do godziny 14:00.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Tomasz Grabowski – tomasz.grabowski@investinpomerania.pl; +48 573 161 556

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie