Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  2020.08.28

  W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi dotyczącymi przeprowadzonego przez ARP SA w czerwcu bieżącego roku, naboru w nadzwyczajnym trybie wezwania konkursowego (2.2.1_3), przedstawiamy kluczowe informacje  dotyczące tego procesu.

 • Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  2020.08.28

  W przypadku wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, gdzie istnieje wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego  etapu projektu wcześniej nie przeszedł. Brak zgody na uczestnictwo w sugerowanym przez Komisję Oceny Wniosków preaudycie może skutkować negatywną oceną wniosku ze względu na niespełnienie obligatoryjnego kryterium merytorycznego związanego z uzasadnieniem i racjonalnością wydatków kwalifikowalnych.   

 • Broker zagraniczny - wyniki konkursu

  Broker zagraniczny - wyniki konkursu

  2020.08.06

  Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Z usługi brokera eksportowego w 2020 r. i 2021 r. będzie mogło skorzystać 30 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych. 

 • Broker zagraniczny - wyniki konkursu

  2020.08.04

  Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

  Z usługi brokera eksportowego w 2020 r. i 2021 r. będzie mogło skorzystać 30 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych. 

  Lista firm wybranych do skorzystania z usługi Brokera zagranicznego znajduje się w załączonym dokumencie:

 • broker

  Informacje dotyczące IV konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

  2020.07.29

  Informujemy że na dzień 29.07.2020 r. złożono 30 wniosków o udzielenie grantu na łączną kwotę dofinansowania 1 108 054,82 PLN.


   

 • SPEKTRUM – bezpłatne webinaria informacyjne na temat projektu - 31 lipca

  SPEKTRUM – bezpłatne webinaria informacyjne na temat projektu - 31 lipca

  2020.07.29

  Jak otrzymać dofinansowanie dla firmy na zakup specjalistycznej usługi doradczej? Kiedy firma może ubiegać się o grant na usługi niwelujące skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2? Jakie są warunki złożenia przez firmę wniosku o dofinansowanie? Jak przebiega proces akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi doradcze na rzecz firm? Zapraszamy na webinary.

 • Wybrano operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R

  Wybrano operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

  2020.07.10

  9 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs  nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-004/19 na operatora systemu wsparcia dla przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe, wybierając do pełnienia tej roli Excento Sp. z o.o., spółkę celową, której 100% właścicielem jest Politechnika Gdańska. Wyniki konkursu TUTAJ.

 • Komunikat dla wnioskodawców wezwania konkursowego dla mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego

  Komunikat dla wnioskodawców wezwania konkursowego dla mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego

  2020.07.02

  W związku z licznymi telefonami od Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborze nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej rozpoczęła się ocena weryfikacji warunków formalnych złożonych wniosków. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek adresów e-mail podanych we wniosku, gdyż ewentualne prośby o uzupełnienia będą wysyłane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Dotacje na Kapitał Obrotowy dla średnich firm

  Dotacje na Kapitał Obrotowy dla średnich firm

  2020.06.25

  Program jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Średnie firmy będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na bieżącą działalność, m.in. na opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Wnioski można składać do 31 lipca.

 • koniec konkursu

  Wstrzymanie konkursu dla mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego - przekroczono 200 % kwoty przeznaczonej na nabór

  2020.06.24

  Suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w ramach naboru nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczyła 200% kwoty przeznaczonej na nabór. W związku z tym nabór wniosków zgodnie z Regulaminem wezwania konkursowego został wstrzymany.

   

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie