Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • logo PFR

  Pożyczka Płynnościowa na wsparcie MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

  2020.10.26

  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, przeznaczoną na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. pln, oprocentowanie 0%, brak prowizji

 • Dobra wiadomość dla firm z branży „czasu wolnego”, które złożyły wnioski o dotacje na projekty niwelujące skutki COVID -19, w czerwcu br. Zarząd WP zwiększył pulę środków na dofinansowanie projektów!

  Czerwcowe wezwanie konkursowe z dodatkowymi środkami

  2020.10.01

  Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków  na dofinansowanie projektów złożonych w  przeprowadzonym w czerwcu br. przez ARP naborze  wniosków. 

 • Granty SPECTRUM - zakończenie składania wniosków

  Granty SPEKTRUM

  2020.09.24

  22 września 2020 r. upłynął termin składania (nadania przesyłki) wniosków o udzielenie grantu w wysokości 95 % kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Agencji Rozwoju Pomorza. W związku z wpływem ponad 250 wniosków o udzielenie grantu na Specjalistyczne Usługi Doradcze do Konkursu nr SPE.01.2020 realizowanego w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych” Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny pojedynczego projektu do 60 dni roboczych.

   

 • Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  2020.09.22

  Zapraszamy na czterodniowy stacjonarny kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kurs potwierdzony jest zaświadczeniem zgodnym ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin: 24-25 września; 01-02 października 2020 r. 

 • Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

  Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

  2020.09.18

  o przyznanie pomocy w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu: Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania; Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne; Rozwój lub stworzenie firm wspierających gospodarczy rozwój regionu.

 • Uwaga, ważny KOMUNIKAT

  Ważny KOMUNIKAT dotyczący badania wstępnego w ramach projektu SPEKTRUM

  2020.09.10

  W związku z niepokojącym sygnałem otrzymanym od jednego z przedsiębiorców zainteresowanych projektem "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” Agencja Rozwoju Pomorza S.A informuje: Badania wstępne kwalifikujące do projektu SPEKTRUM wykonują tylko i wyłącznie wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza SA. Prosimy o zgłaszanie  do ARP SA wszelkich prób podszywania się pod jej pracowników. Jednocześnie informujemy, że wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający się do badania wstępnego są obsługiwani według kolejności zgłoszeń. Informujemy również, że instytucje otoczenia biznesu, które będą próbowały docierać do przedsiębiorców, wykorzystując w ofercie sformułowania zawierające możliwość przyspieszonego wykonania badania wstępnego przez pracowników ARP S.A. lub informujące o działaniach „w imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.”, mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z bazy akredytowanych wykonawców, a Agencja Rozwoju Pomorza S.A. może dodatkowo podjąć odpowiednie kroki prawne.

 • paih ostrzega

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu ostrzega przed niewiarygodnymi kontrahentami

  2020.09.08

  Trudna sytuacja gospodarcza wywołana panedmią COVID-19 sprawia, że coraz więcej polskich firm szuka rynków zbytu dla swoich produktów i usług za granicą. Eksport to naturalna szansa, ale czasami również zagrożenie. PAIH wspiera w  minimalizowaniu ryzyka.

 • 3,8 mln zł na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej firmy PAR Bakuła - pierwsza umowa konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”

  3,8 mln zł na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej firmy PAR Bakuła - pierwsza umowa konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”

  2020.09.04

  Pierwsza umowa, w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”, została dziś podpisana z gdańską spółką PAR Bakuła. Inwestycja o wartości ponad 3,8 mln zł uzyskała dofinansowanie na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i towarzyszącej, sieci i przyłączy oraz dróg, chodników i zieleni przy siedzibie firmy w Gdańsku przy ulicy Bysewskiej. 

 • Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  2020.08.28

  W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi dotyczącymi przeprowadzonego przez ARP SA w czerwcu bieżącego roku, naboru w nadzwyczajnym trybie wezwania konkursowego (2.2.1_3), przedstawiamy kluczowe informacje  dotyczące tego procesu.

 • Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  2020.08.28

  W przypadku wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, gdzie istnieje wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego  etapu projektu wcześniej nie przeszedł. Brak zgody na uczestnictwo w sugerowanym przez Komisję Oceny Wniosków preaudycie może skutkować negatywną oceną wniosku ze względu na niespełnienie obligatoryjnego kryterium merytorycznego związanego z uzasadnieniem i racjonalnością wydatków kwalifikowalnych.   

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie